Är det farligt att ”knäcka” sig själv?

Det är inte farligt men däremot kan det vara negativt för dig och din kropp. Man får ofta en avslappnande känsla direkt efter att man har ”självjusterat” sig. Det beror på att det frisätts ämnen i kroppen som ger upphov till den känslan. Däremot rekommenderas det att inte försöka justera sig själv av den enkla anledningen att det är för svårt att komma åt de områden som egentligen behöver en justering. En led knäcks enbart om leden förs ut i sitt fulla rörelseomfång. Det är därför lättare och justera sina rörliga leder och det vill man i största möjliga mån undvika.